برای دانلود هر فایل، روی اون کلیک کنید. (این فهرست مرتب به روز میشه)
Tools
Android SDK Tools [ویندوز] [مک] [لینوکس] 25.2.3 290 MB حدود
Android SDK Platform-tools [ویندوز] [مک] [لینوکس] 25 3 MB حدود
Android SDK Build-tools [ویندوز] [مک] [لینوکس] 25 48 MB حدود
Android 7.0 (API 24)
SDK Platform 24 2 81.5 MB
Intel x86 Atom System Image 24 7 288.2 MB
Google APIs 24 1 0.2 MB
Sources for Android SDK 24 1 28.9 MB
Android 2.3.3 (API 10)
SDK Platform 10 2 81.5 MB
Intel x86 Atom System Image 10 4 72 MB
Extras
Android Support Library 23.2.1 10.35 MB
Android Studio IDE [ویندوز] [مک] [لینوکس] 2.2.2.0 از ۴۴۰ مگابایت تا ۱ گیگ
JDK (Java Development Kit) [ویندوز ۳۲ بیتی] [ویندوز ۶۴ بیتی] 7u51 125 MB حدود
Android App Development Essential Training 5h 20m 1.1 GB
Android App Development with Java Essential Training 7h 13m 825 MB